“En Hij, de God van de vrede geve u vrede, voortdurend en in velerlei opzicht. De Heere is nabij.” 2 Thess. 3:16


Veel mensen zijn op zoek naar innerlijke rust en vrede. Door stress, druk en verwachtingen van de maatschappij lopen we vast in het stellen van prioriteiten, in persoonlijk functioneren of in relaties. Of je nu gelovig bent of niet, we kennen allemaal situaties die ons onrustig, bezorgd of moedeloos maken of tijden waarin we veranderingen in ons leven moeten aanbrengen.


In mijn Christelijke HulpverleningsPraktijk, wil ik graag met jou op weg gaan om ware vrede te vinden, vrede die geworteld ligt in de richtlijnen en oplossingen die de Bijbel geeft. Samen gaan we op zoek naar Gods wil en plan voor je leven en naar Bijbelse antwoorden die toepasbaar zijn op jouw situatie en de vragen waar jij mee worstelt. Door middel van huiswerkopdrachten leer je de toepassing te maken in het dagelijks leven.


Christelijke HulpverleningsPraktijk wil ‘de vrede van Christus’ in het hart en leven centraal stellen. De boodschap van hoop is:  De Heere is nabij!

 

De opbrengst van de giften voor Christelijke HulpverleningsPraktijk vzw gaat na aftrek van de kosten, integraal naar een moeder- en babyproject in Dutwa Tanzania. Zo draagt pastorale hulp die je ontvangen hebt, dubbel vrucht.