Opstart project in Dutwa

Met vreugde willen we jullie meedelen dat op 1 maart het moeder- en babyproject van start is gegaan in Dutwa. Hieraan nemen 15 moeders deel, waarvan sommigen nog zwanger zijn en anderen net zijn bevallen.

Met het project wil Compassion in samenwerking met de lokale kerk, de moeders en kinderen een betere en gezonde start geven.

Ze ontvingen vanaf 1 maart één op één ondersteuning, medische zorg, hulp bij bevalling, benodigdheden om voor zichzelf en de baby te zorgen en voedsel.

Door samen dit project in te stappen, kunnen deze moeders ook elkaar ondersteunen. Ze kunnen samenwerken om financiën voor het dagelijks leven te genereren. Vanuit de plaatselijke kerk, wordt geestelijke ondersteuning en opvang geboden.   

 

In Dutwa was er een officiële opening. Er werd zelfs een lintje doorgeknipt door de plaatselijke voorganger van de kerk.

Wat is het mooi om te zien hoe de 3 projectleiders direct al een kindje in hun armen vasthouden.

Het raakt ons dat ze dit project daar het "Survivalproject" noemen. Dit toont aan hoe moeilijk het is om staande te blijven in de strijd tegen armoede.

Vervolgens werd er al meteen les gegeven in een kleurrijk klaslokaal van het plaatselijk schooltje. (zie foto hier onder)

Toen we in 2020 Dutwa bezochten, was er in dit dorpje geen sanitaire voorziening of waterput. De school was echter in opbouw en de kerk een levendige groep van mensen die bij elkaar kwamen.

Aan visie was er ook geen gebrek. Het beleid van dit            project was al geschreven en de projectleidster (rechts op bovenstaande foto) stond al klaar om de moeders op te vangen, alleen het geld ontbrak.

We zijn de Heer dankbaar voor de start die op 1 maart gemaakt is! Mede door jullie financiële steun, kon dit project opgestart worden. Dank voor je liefde die spreekt door elke gift.

We bouwen in geloof verder aan de fondswerving en zien uit hoe de Heer deze moeders, met hun baby’s zal zegenen door de plaatselijke hulp van de kerk, lesgevers, vroedvrouw en iedereen die hiervoor ingeschakeld zal worden.

Bid je mee?