Kosten

Christelijke HulpverleningsPraktijk is verbonden met het Centrum voor Pastorale Counseling.

Het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) heeft geen vaste tarieven voor gesprekken. De reden hiervoor is dat we geloven dat de Heer ons een bediening gegeven heeft en dat die bediening binnen het bereik van ieder moet liggen, zonder dat geld daarbij een barrière mag vormen.

Toch kost deze bediening geld: zo moeten bv. lonen en vrijwilligersvergoedingen van onze hulpverleners betaald worden, ook de vaste kosten als huur, verwarming, internet enz. Daarom hebben we een richtlijn opgesteld van wat wij een redelijke gift voor een gesprek zouden vinden. 

De hulpvrager kan via een vrijwillige gift zijn bijdrage bepalen aan de onkosten die het CPC maakt. We hanteren hiervoor een richtlijn van € 50,- per gesprek. Indien dat een probleem mocht zijn, dan praten we graag over wat voor jou mogelijk is. We willen immers niet dat financiën in de weg staan om hulp te kunnen ontvangen.

We hopen dat bovenstaande richtlijn je zal helpen om samen met je hulpverlener te bepalen wat jouw hulp in de kosten van de consultaties zal zijn.

Giften mogen na elk gesprek cash gegeven of gestort worden op het volgende rekeningnummer:

 

BE93 2300 0887 0567 van het C.P.C. v.z.w. te Heverlee

t.a.v. Hulpverlening Fokkeline Maeyens