Christelijke HulpverleningsPraktijk biedt coaching voor:

- Het formuleren en uitvoeren van persoonlijke doelen

- Persoonlijke transities in verschillende levensfasen:  veranderingen aangaan en doorvoeren in je leven

- Geestelijke groei: je relatie met God, gebed, liefde voor Gods woord

- Geestelijke vraagstukken: onderzoeken van Bijbelse waarden en principes, waarop je je leven wilt voortbouwen

- Groei in vaardigheden: wandelen in je roeping of uitvoeren van je taak/bediening
- Zelfzorg

- Voorhuwelijkse begeleiding (max. 6 gesprekken)