Praktische informatie

Concreet verloopt een pastoraal traject als volgt:
________________________________________
CONTACT

Je stuurt mij een bericht door middel van het contactformulier op deze site.
________________________________________
INTAKEGESPREK

We maken een afspraak voor een intakegesprek waarin we persoonlijk kennis met elkaar maken en ik je hulpvraag beluister. Het doel van dit gesprek is dat ik je hulpvraag begrijp en tot een voorlopige probleemanalyse kom. Indien ik denk dat ik je niet kan helpen, zal ik je dat ook aan het einde van dit gesprek eerlijk laten weten.
________________________________________
VIJF GESPREKKEN

Indien we er na het intakegesprek beiden van overtuigd zijn dat het zinvol is om een begeleiding aan te gaan, spreken we in eerste instantie af om elkaar nog vijf keer te spreken. In deze fase van de begeleiding werken we de probleemanalyse verder uit en gaan we aan de slag met de relevante Bijbelse oplossingen.
________________________________________
TWEEWEKELIJKS

De gesprekken vinden tweewekelijks op hetzelfde tijdstip plaats. Op die manier kan je ze vooraf in je agenda zetten.
________________________________________
TUSSENTIJDSE EVALUATIE

Aan het einde van het vijfde gesprek evalueren we de vooruitgang en bespreken we hoe we verder gaan. Soms concluderen we dat er genoeg vooruitgang geboekt is om de begeleiding te beëindigen, soms beslissen we dat het nodig is om nog een tijdje door te gaan met de gesprekken en formuleren we nieuwe doelstellingen.
________________________________________
OPDRACHTEN

Aan het einde van elk gesprek krijg je één of meerdere opdrachten mee naar huis om in de tussenliggende tijd mee bezig te zijn.
________________________________________
BEGELEIDINGSOVEREENKOMST

Indien je beslist om een traject binnen Christelijke HulpverleningsPraktijk te volgen, leggen we onze wederzijdse afspraken vast in een “begeleidingsovereenkomst”. Hierin staat beschreven wat je van mij kunt verwachten alsook de toezeggingen die je zelf doet om de begeleiding tot een goed einde te brengen. Je kunt de volledige tekst hieronder downloaden.

Begeleidingsovereenkomst CHP