Gods goedertierenheid en trouw verlaten je niet

Gepubliceerd op 1 januari 2021 om 12:00

“Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart”. Spreuken 3:3

Toen ik 30 jaar geworden was, kreeg ik van mijn man een medaillon. In plaats van een foto bewaarde ik hierin de tekstverwijzing van Spr. 3:3-6. Het was zo’n groot verlangen om deze Bijbelverzen deel van mijn leven te laten zijn, dat ik letterlijk in praktijk bracht wat er stond. Ik bond ze om mijn hals.

De Heer roept op dat we ons voortdurend bewust zijn van Zijn goedheid, liefde en trouw in ons leven. Deze verlaten ons nooit. Psalm 23:6 “Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.” Je zou kunnen zeggen dat Gods goedheid en trouw ons achtervolgen, ook als wij een schaapje zijn dat weg loopt.

Wanneer jij je er voortdurend van bewust bent, dat Gods goedheid en trouw je omringen, zal je dit ook gaan willen weerspiegelen naar de mensen rondom je. Helaas zien we in de maatschappij dat veel huwelijken stuk lopen, omdat men geen liefde meer voelt, waardoor goedheid en trouw niet meer de keuze van het hart zijn. Men wil liefde wel ontvangen, maar er is weinig bereidheid liefde als werkwoord van goedheid en trouw tot doel te stellen. Het is belangrijk dit doel te weerspiegelen, juist wanneer je onrechtvaardig behandeld wordt.

Neem de tijd om het tot je door te laten dringen dat Gods goedheid, liefde en trouw je niet zullen verlaten. Wat betekent dit praktisch voor vandaag? Beantwoord voor jezelf deze vraag en schrijf op: Gods goedheid, trouw en liefde zal mij vandaag niet verlaten. Dit betekent dat ik vandaag ……………… door ………………. Voer uit wat je opgeschreven hebt.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.