Waar zoek ik mijn vreugde in

Gepubliceerd op 19 juli 2019 12:00

“Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. - En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt”  1 Joh. 1:2,4.

De omschrijving van het eeuwig leven is een ‘geopenbaard leven’ voor mensen die in Jezus geloven. Het is een nieuw leven vol vreugde en liefde dat ons door Jezus als Verlosser gegeven is. Jezus die eerst moest sterven, maar ook opgestaan is, leeft!

Jezus sterven geeft leven en hiervan wilde Johannes getuigen. De reden dat Johannes hierover schrijft, is dat hij er naar verlangde dat ook de lezers deze diepe blijdschap zouden ontvangen. Deze blijdschap ligt in de relatie met de Vader en de Zoon. 

Vaak ben ik op zoek naar vreugde buiten de Heer om. Ik ben op zoek naar mensen die me begrijpen, wil me goed voelen door hoe ik me kleed of door mijn huis of werk op orde te hebben. Ik wil problemen uit mijn leven bannen, of denk in termen van ‘wanneer en als’ om vooropgestelde doelen te halen.

Wanneer ik gericht ben op mezelf, dan brengt dat onrust en bezorgdheid. Maar wanneer het gaat om Gods in mijn leven, dan vind ik rust en ervaar ik een diepe vreugde, wat de omstandigheden ook zijn. 

Enkel door tijd in relatie met  Hem door te brengen, leer ik de Heer en Zijn zorg voor mij kennen. De relatie tussen Hem en mij wordt dan een diepe intieme relatie, waarin ik mij in Hem verheug en Hij zich in mij verheugt. En van de dingen die Hij mij openbaart mag ik dan op mijn beurt getuigen.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.