Wandel ik in het licht

Gepubliceerd op 2 augustus 2019 12:00

“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” 1 Joh. 1:7

Wat betekent het om te wandelen in het licht? Voor mij betekent het dat alles gezien mag worden door mijn Hemelse Vader. Ook mijn vervelende kantjes, geheimen die niemand kent en mijn steeds terugkerende zonden waarvan het lijkt dat ik die nooit kan overwinnen. Ik kan niet met God omgaan als ik deze dingen voor Hem verberg en doe alsof ze er niet zijn.

Het kost mij geen moeite om voor de Heer een glazen huisje te zijn. De Heer kent mij immers beter dan ik mezelf ken. Hij kent mijn verlangen om bruikbaar en rein voor Hem te zijn. Hij weet waarmee ik worstel, al lang voordat ik het Hem vertel. Ik voel me geborgen bij Hem omdat Hij me niet afwijst.

Toch droeg ik jarenlang een innerlijke pijn met me mee die me voortdurend verwarde. Telkens opnieuw bracht ik deze bij de Heer, maar ik raakte mijn last niet kwijt. Totdat ik 1 Joh. 1:7 las. Ik realiseerde me dat ik wel mijn pijn in het licht bracht door het aan de Heer te vertellen, maar ik vergat deze pijn in relatie met vertrouwde mensen te bespreken. Ik leerde dat in het licht wandelen ook betekende dat ik mijn pijn en zwakheid moest delen met anderen. Pas toen ik deze stap zette, vond er herstel plaats.

Ik weet niet waar jij mee zit… Breng je pijn en last bij de Heer voordat je er met mensen over praat, maar deel het vervolgens ook met een betrouwbaar iemand. Bid er samen voor, zodat er ook herstel in jouw leven zal plaatsvinden.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.