Relaties zijn soms zo moeilijk

Gepubliceerd op 27 september 2019 om 12:00

“Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen”.
1 Joh. 2:10

We zeggen het regelmatig: “Heb God lief boven alles, en de naaste als jezelf”. Dit gebod is als het ware een samenvatting waar je je focus op kunt leggen. Toch geeft Johannes een nieuw gebod: Onderzoek je hart of je liefde voor anderen zuiver is, want als je je broeder haat, dan wandel je in de duisternis. Of eerder gezegd, dan wordt het leven voor jou duister.

Wat wil Johannes eigenlijk zeggen? Er is strijd tussen licht en duisternis en deze speelt zich af in relaties. Satan wil de eenheid in het Lichaam van Christus verbreken. Als je hart gekwetst wordt, ga je je afsluiten voor de liefde en word je verblind in je verdere levensweg. In je hart besluit je iemand geen kans meer te geven en je duwt die persoon weg uit je leven.

Hoewel er vele oprechte redenen zijn om je hart te beschermen  tegen een bepaalde persoon, moet je onderscheid maken in wie de persoon is en wat hij doet. Wat hij doet kan absoluut onaanvaardbaar zijn, maar als persoon blijft hij een geliefd kind van de Vader (of hij nu gelovig is of niet). De manier hoe je omgaat met deze persoon bepaalt of je in het licht wandelt of in het duister rondtast.

Door de persoon te zien als Gods geliefde ga je zijn gedrag een plaats kunnen geven en ga je voor hem bidden. In plaats van de persoon weg te duwen, ga je geestelijk in hem investeren, ook al is contact onmogelijk. Op deze manier wandel je in het licht en ben je voor die persoon niet de oorzaak om hem nog dieper in de problemen te brengen. Misschien dat God je zelfs gebruikt om voor hem of haar tot zegen te zijn.

Het nieuwe gebod maakt liefhebben tot een uitdaging. Het helpt je om je gekwetste hart in het licht te plaatsen en aan de Vader je pijn te vertellen. Kies ervoor niet de persoon te verwerpen (enkel zijn daden) en voor hem te bidden. Zo klaart de duisternis in je hart op!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.