Handel niet in eigen kracht

Gepubliceerd op 8 november 2019 om 12:00

“Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is” 1 Joh. 2:18

Het denken van de antichrist is gericht om ons af leiden van het evangelie. Het evangelie gaat om Jezus Christus, Redder en Verlosser. Jezus heeft de relatie tussen de mens en de Vader herstelt waardoor wij vrij tot God mogen naderen als Zijn geliefde kinderen. Natuurlijk kennen we dit evangelie, maar hoe spreekt het evangelie vandaag tot jou? Is dit de basis van je functioneren?

Het denken van de antichrist ontkent de zorg van de Vader en bewerkt dat je in eigen kracht en door controle, voor jezelf of je gezin gaat zorgen. En wanneer situaties zich voordoen waarin je wijsheid nodig hebt, dan zie je niet Jezus voor je die redt en een oplossing geeft voor de situatie, maar wel je eigen kunnen. Ons bidden strekt zich niet verder dan datgene wat wij denken dat God nu moet doen.

Tegenover het denken van de antichrist, staat de zalving van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die ons leert en onderwijst aangaande de weg die we moeten gaan. Hij richt ons denken op Jezus en onthult het Woord als waarheid. En die waarheid maakt vrij.

Maak Gods Woord tot de basis van jouw functioneren en proclameer in elke situatie: “De Vader zal voor mij zorgen en mij geven wat ik nodig heb. Jezus is mijn Redder en Verlosser, ik ben niet afhankelijk van mijn situatie, maar van Hem!”

Als Jezus je Redder en Heer is, heb je de zalving van de Heilige Geest ontvangen en zal de Heilige Geest je alles openbaren wat je aan wijsheid nodig hebt. Volg niet de leugengeest die je aan het twijfelen brengt of je aanzet tot handelen in eigen kracht. Volg de Heilige Geest!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.