Geen aanklacht houdt meer stand

Gepubliceerd op 20 december 2019 om 12:00

“Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.”
1 Joh. 3:8b

De kracht van onze Heer is geopenbaard door de opstanding van Jezus. Dit reddingsplan heeft de macht van zonde, dood en hel gebroken. Wie belijdt dat Jezus Heer is die voortaan het leven mag bepalen, is verlost van de werken van satan. Satan heeft niet langer macht over jouw leven!

Toch speelt satan nog in op het feit dat je zondigt. Hij klaagt je aan omdat hij ziet dat je de dingen niet altijd op de juiste manier aanpakt. Hoe zit dat nu met de zonde in je leven? Kan je als kind van God nog zondigen? En als de macht van satan verbroken is, waarom zondig je dan nog?

Jarenlang dacht ik dat er iets mis zat in mijn relatie met God. Ik bleef worstelen met zonde en hoe meer ik mij inspande, hoe meer ik datgene deed wat ik werkelijk niet wilde doen. Satan klaagde mij aan, en ik gaf hem gelijk… Totdat ik ontdekte dat ik de strijd verkeerd streed.

Ik leerde dat ik niet mezelf moest proberen te veranderen, maar naar de Heer moest vluchten om Hem te vragen mij te veranderen. Door mijn onvermogen toe te geven en geloof uit te spreken dat God alles in mijn leven tot stand brengt, kon Hij aan de slag gaan. En door te luisteren, begreep ik vanuit het Woord hoe God wilde dat ik moest strijden.

Als satan mij aanklaagt, ren ik naar de Vader toe en zeg: “Dit is de aanklacht, wilt U mij veranderen? Mijn hoop is op Uw Naam, die alles in mij tot stand zal brengen. Ik luister niet langer naar de aanklacht, maar naar Uw instructies waar ik me vandaag op moet richten”.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.