Een boodschapper die ziet

Gepubliceerd op 17 januari 2020 om 12:00

“De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!” Jes. 6:3

In een land dat afgeweken is van de Heer, ziet Jesaja de Heer zitten op een hoog en verheven troon. De Heer is zo groot dat de zomen van Zijn gewaad de tempel vullen! De wereld waar wij op dit moment in leven is ook afgeweken van de Heer. Zien wij dat de Heer op de troon zit? Zien we Hem in Zijn grootheid aan het werk? Of vervullen stilaan situaties en angst voor wat zou kunnen komen ons hart?

We kunnen leren van de Serafs die boven de Heer stonden. Ze riepen naar elkaar: Heilig is de aanvoerder van het Hemelse leger, heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! De Heer van de Hemelse machten is aan het werk, Hij volvoert Zijn plan!

Deze aanmoedigingen heb ik nodig. Mensen die me wijzen op wie God is te midden van wat ik dagdagelijks zie en ervaar… Omdat ik deze mensen nodig heb, wil ook ik de ander toeroepen: zie niet op de situatie! Zie op Hem die op de troon zit en alles perfect onder controle heeft! Het lijkt misschien dat het steeds donkerder wordt, maar nog steeds is de aarde vol van Zijn Heerlijkheid.

God zoekt boodschappers, mensen die Hem blijvend aanbidden als Heer boven alles! Wil jij zo iemand zijn?

‘Hemelse Vader, ik wil belijden dat ik vaak zo negatief in het leven sta… gericht op de situatie en niet op U. Ook in de omgang met anderen spreek ik veel meer over zorgen en zelfbedachte oplossingen, in plaats van op U te wijzen die als Koning regeert en elke situatie perfect onder controle heeft. Maak van mij een boodschapper, die een wegwijzer is naar U. Help mij vandaag dit bewust toe te passen in mijn leven, in de mogelijkheden die zich voordoen…’

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.