Wie zal Ik zenden?

Gepubliceerd op 7 februari 2020 om 12:00

“Daarna hoorde ik de stem van de Heere, Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.”  Jes. 6:8

Als de Heer spreekt, dan schudt de aarde en worden ook wij als mensen door elkaar geschud. Het zien en ervaren Wie God is, komt altijd in botsing met wie wij denken te zijn. Een ontmoeting met God leidt tot verootmoediging. Jesaja realiseerde zich: “Ik ben onrein en leef te midden van een onrein volk.” Alles wat wij uitspreken is onrein, omdat ons hart onrein is.

Als wij ons verootmoedigen en onze staat voor God erkennen, dan neemt de Heer initiatief om ons aan te raken, te reinigen en te vergeven. Bij Jesaja was dat een Seraf die met een brandende kool de lippen aanraakte. Jezus gaf Zijn leven om ons te reinigen en herstel aan te bieden!

Wanneer Jezus Heer van je leven mag zijn, kies je er dan ook voor om de Heer op de troon te zetten? Jezus is het centrum van alles. Het is een eenmalige keuze om Zijn Redding aan te nemen, maar een dagelijkse keuze om je eigen troon af te staan en de Heer daar op te plaatsen. Alleen vanuit deze houding van verootmoediging, kan de Heer je zenden.

De Heer zoekt mensen om uit te zenden. De hemel overlegt of er nog iemand is die als ambassadeur voor Hen wil uitgaan. Er zijn mensen nodig die Gods hart vertalen en Zijn mond zijn die spreken. God zoekt mensen die Hem gehoorzaam zijn en uitvoeren wat Hij vraagt. Mag Hij jou zenden?

‘Hemelse Vader, wanneer we U zien in Uw grootheid, worden wij stil en zien we ons eigen hart. Dank U Jezus dat U voor mij gestorven bent, om mij te reinigen en te vergeven. Ik wil me bewust zijn van mijn onvermogen, zodat U door mij heen kan werken en mij kunt zenden in een wereld dat Uw liefde nodig heeft. Help mij een goede ambassadeur van U te zijn door elke minuut van de dag U op de troon van mijn leven te zetten. Leer mij om Jezus voortdurend in het centrum van alles te zetten…’

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.